Įeiti

KAIP MES DIRBAME

KAIP MES DIRBAME
Mūsų tikslas – būti lyderiais kelyje į sveikesnę ateitį. Tačiau mums taip pat rūpi, kaip mes kartu pasieksime šį tikslą.

Kadangi mūsų bendrovės gaminiai turi įtakos viso pasaulio žmonių gyvenimams ir gerovei, mes sau taikome griežtus standartus. Ir tikimės, kad tokius griežtus standartus mums taikys ir kiti.

Mes įsitikinę, kad dirbti reikia atvirai, sąžiningai ir laikantis griežčiausių etikos ir vientisumo reikalavimų. Tai reiškia:

  • užtikrinti, kad bendrovė laikytųsi visų taikytinų įstatymų ir taisyklių visame pasaulyje;
  • nuolat įgyvendinti mūsų bendrą įsipareigojimą užtikrinti etišką verslą ir elgseną visuose bendrovės lygmenyse, laikantis bendrovės “Merck Sharp & Dohme” Etikos skyriaus ir bendrovės elgesio kodekso reikalavimų;
  • apsaugoti privatumą, kaip to tikimasi vadovaujantis mūsų visuotine privatumo programa.

Bendrovės “Merck Sharp & Dohme” įvairovė

Mes taip pat vertiname įvairaus pobūdžio mūsų darbuotojų visame pasaulyje indėlį ir esame įsipareigoję sukurti darbo aplinką, kuri yra atvira, svetinga ir pagarbi visiems mūsų darbuotojams.

Šios vertybės ir principai yra mūsų, kaip bendrovės, dėmesio centre.

 
​Darbo vietos etika

​Norint užtikrinti atvirą ir etišką verslo aplinką nepakanka sukurti tinkamus mechanizmus, reikiamus standartus ir mokyti darbuotojus. Mes turime daug dirbti, kad galėtumėm pasakyti, jog kiekvieną dieną gyvename laikydamiesi savo griežtų standartų.

 
​Atvirumas ir skaidrumas

​Ką bedarytumėm, mes stengiamės dirbti atvirai ir skaidriai. Nes nuo to priklauso Jūsų pasitikėjimas mumis.
              
bottomfooter