Slinkti aukštyn
Įeiti

MŪSŲ VERTYBĖS

MŪSŲ VERTYBĖS
​Mūsų veiklos tikslas
​išsaugoti ir gerinti  žmogaus gyvenimą. Taip pat mes intensyviai dirbame siekdami gerinti  gyvūnų sveikatos būklę. Sėkmingas tikslų įgyvendinimas  – pagrindinis mūsų veiklos rodiklis. Pirmiausiai, vertiname savo sugebėjimą užtikrinti ilgalaikį vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis ir produktais kiekvienam, norinčiam iš jų gauti akivaizdžios naudos.
​Savo veiklą grindžiame vadovaudamiesi aukščiausiais etikos ir sąžiningumo standartais.
​Esame atsakingi prieš mūsų vartotojus, “Merck Sharp & Dohme”  darbuotojus, jų šeimos narius, gyvenamąją aplinką ir viso pasaulio bendruomenes, su kuriomis dirbame. Vykdant pareigas, profesiniai ir etiniai kompromisai - mums tabu. Sąveika su visais visuomenės sluoksniais turi būti skaidri ir atspindėti mūsų propaguojamas vertybes.
​Siekdami aukščiausio lygio mokslinės kompetencijos, mes įsipareigojame savo mokslinius tyrimus skirti žmonių  ir gyvūnų sveikatos  bei gyvenimo kokybės gerinimui. Todėl visus savo išteklius skiriame svarbiausiems vartotojų poreikiams tenkinti.
​Tikimės gauti pelno tik iš vartotojų poreikius tenkinančios ir žmonijai naudos teikiančios veiklos.  O tai tiesiogiai priklauso nuo geros finansinės padėties, skatinančios investuoti į pirmaujančius mokslinius tyrimus ir įgalinančios pasiekti veiksmingų tyrimų rezultatų.
​Mūsų gebėjimas tobulėti priklauso nuo sąžiningumo, sukaupto žinių bagažo, vaizduotės, įgūdžių, įvairiapusiškumo ir komandinio darbo. Siekdami šio tikslo, siekiame sukurti aplinką, grindžiamą abipuse pagarba, savitarpio pagalba ir komandiniu darbu. Atsidėkodami už puikų darbą ir atsidavimą stengiamės atsižvelgti į savo darbuotojų ir jų šeimos narių poreikius.

 

​Etika ir skaidrumas

​Etika ir skaidrumas yra pagrindiniai “Merck Sharp & Dohme” reputacijos rodikliai

 
​Etikos kodeksas: mūsų vertybės ir standartai

​Peržiūrėkite mūsų etikos kodeksą arba raskite įmonės išteklius, norėdami
              
bottomfooter