ATSKLEIDIMO KODEKSAS

Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros specialistais (SPS) ir sveikatos priežiūros organizacijomis (SPO)

Atskleidimo kodeksas

Farmacijos pramonės bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros specialistais ir sveikatos priežiūros organizacijomis yra neišvengiama būtinybė, norint užtikrinti sveikatos priežiūros ir medicinos inovacijų raidą.

Siekdama ir taip griežtai reglamentuojamiems farmacijos pramonės, SPS ir SPO bendradarbiavimo santykiams suteikti dar daugiau skaidrumo ir aiškumo kompanija UAB „Merck Sharp & Dohme“ (toliau – „MSD“) kartu su kitomis farmacijos kompanijomis priėmė Sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros organizacijų Informacijos atskleidimo kodeksą (toliau – Atskleidimo kodeksą).

Šį vieningą ir efektyvų savireguliacijos kodeksą visoje Europoje priėmė Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (angl. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)) vienijamos kompanijos.

Lietuvoje šiuo kodeksu vadovaujasi 40 kompanijų, vienijamų Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA) ir Vaistų gamintojų asociacijos (VGA).

Pagal Atskleidimo kodeksą kompanijos įsipareigoja atskleisti informaciją apie savo indėlį į medikų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimą, informaciją apie praktikuojančių medikų pasitelkimą vykdant su medicinos inovacijomis susijusius klinikinius tyrimus, bei kitą informaciją.

Šią informaciją farmacijos pramonės kompanijos pateikia atskleisdamos vertes, perleistas sveikatos priežiūros specialistams ar sveikatos priežiūros organizacijoms.

Vertė gali būti nepiniginė nauda (pvz., kai kompanija finansuoja mediko tobulinimąsi jo praktikuojamai terapinei sričiai skirtoje konferencijoje apmokėdama skrydžio bilietus ar konferencijos registracijos mokestį) arba piniginis mokėjimas (pvz., kai kompanija apmoka už mediko dalyvavimą klinikiniuose inovatyvių gydymo būdų tyrimuose).

Nors farmacijos pramonės ir medikų bendradarbiavimą tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos sąjungos (ES) šalyse reguliuoja ES direktyvos, kiekvienos šalies įstatymai ir savireguliacinės iniciatyvos (pvz., Etikos kodeksai), priimdama Atskleidimo kodeksą pramonė žengė papildomą žingsnį, kuriuo siekia stiprinti pasitikėjimą tarp visuomenės, pramonės atstovų bei medikų.

Atskleidimo kodekso nuostatas IFPA narės įgyvendina laikydamosi galiojančių konkurencijos ir duomenų apsaugos įstatymų, teisės aktų ir kitų įstatyminių reikalavimų.

Šioje svetainėje „MSD“ skelbia informaciją apie sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms perleistas vertes tokiu būdu:

 Informacija apie 2019 metais fiziniams asmenimis perleistas vertes skelbiama tik tuomet, jeigu asmuo sutinka viešinti duomenis. Jeigu fizinis asmuo nesutinka, informacija atskleidžiama apibendrinta forma. Visi su klinikiniais tyrimais ir produkto sukūrimu susiję atskleistini duomenys pateikiami apibendrinta forma.

 Informacija apie nuo 2020 m. sausio 1 d. fiziniams asmenimis perleistas vertes atskleidžiama individualiai, remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-1537 “Dėl Informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, juridinių asmenų duomenų bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir informacijos apie perleistas vertes bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. MSD yra įpareigota įstatymo ir neprašo SPS sutikimo paviešinti jo asmens duomenis ir atskleisti visas PV, išskyrus neatskleidžiamas PV bei su moksliniais tyrimais ir plėtra susijusias PV, kurios atskleidžiamos apibendrintai.

Išsamiai susipažinti kaip ir kokią informaciją MSD atskleidžia galima pateikiamoje Metodologijoje.

Atsisiųskite „MSD” sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms perleistų verčių ataskaitas:

 • 2022 metais SPS perleistų verčių ataskaitą LT
 • 2022 metais SPO perleistų verčių ataskaitą LT
 • 2022 metais R&D perleistų verčių ataskaitą LT/ENG
 • 2022 metais PO perleistų verčių ataskaitą – nebuvo perleista verčių.
 • 2021 metais SPS perleistų verčių ataskaitą LT
 • 2021 metais SPO perleistų verčių ataskaitą LT
 • 2021 metais R&D perleistų verčių ataskaitą LT/ENG
 • 2021 metais PO perleistų verčių ataskaitą – nebuvo perleista verčių.
 • 2020 metais SPS perleistų verčių ataskaitą LT
 • 2020 metais SPO perleistų verčių ataskaitą LT
 • 2020 metais R&D perleistų verčių ataskaitą LT/ENG
 • 2020 metais PO perleistų verčių ataskaitą – nebuvo perleista verčių.

Informacijos atskleidimo metodika

Metodologija LT ENG

Išsamesnę informaciją apie „MSD“ perleistas vertes sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms galite gauti tel. 8 5 278 0247, el. p. msd_lietuva@merck.com.