Hero Image

Atradimai ir plėtra

Pasitelkdami mokslą į pagalbą, siekiame kuo daugiau nuveikti atradimų ir plėtros srityse.

Mes siekiame būti pirmaujančia, intensyviai tyrimus atliekančia biofarmacijos bendrove. Mes siekiame aukščiausio lygio mokslo pasiekimus transformuoti į gyvenimus keičiančius vaistus ir vakcinas.

Mūsų tyrimų ir plėtros procesas

Kandidatų paieška

Mūsų kelionė, skirta naujiems vaistams ir vakcinoms sukurti, prasideda nuo ligos vystymosi supratimo.

Mes sekame mokslo pažangą, kad išanalizuotume ligas iš visų įmanomų požiūrio taškų ir pagreitintume vaistų sukūrimo laiką – nuo išsamios analizės reikalaujančios genetikos iki atskirų proteinų struktūros ir šimtų molekulių tarpusavio sąveikos ištyrimo. Mūsų mokslininkai naudoja automatiką, minimizavimą ir informacines technologijas, taip pat naujus įrankius, tokius kaip krioelektroniniai mikroskopai, kad padėtų mums įvertinti objektus greičiau ir padėtų sukurti naujus vaistus. Onkologijoje mes tiriame auglio genetiką ir genomiką, kad identifikuotume naujus objektus.


Ikiklinikinė plėtra

Mokslu grįsti proveržiai: mes garantuojame tik perspektyviausias naujoves su didžiausia potencialia pažanga ateities tyrimams.

Biofarmacijos pramonėje būtinos daugelio mokslininkų daugiametės pastangos sukurti, pagaminti ir patikrinti tūkstančius naujų molekulių, norint surasti vieną ar dvi, kurios būtų tiriamos atliekant klinikinius bandymus. Kiekvienas atradimas yra ištobulintas, optimizuotas ir kruopščiai ištirtas prieš atliekant tyrimus su žmonėmis. Mūsų mokslininkai naudoja ikiklinikinius duomenis, kad galėtų atlikti interpretacinius tyrimus, siekdami identifikuoti biožymenis, kurie galėtų būti naudojami klinikoje, ir pateikdami pakaitines efektyvumo priemones tiriamiems kandidatams.


Klinikinė plėtra

Mūsų sėkmė labai priklauso nuo iššūkius keliančių mokslinių klausimų, kuriuos užduodame patys sau. Kad galėtume į juos atsakyti, pasitelkiame į pagalbą bendradarbiavimą ir mūsų atliekamus bandymus.

Mūsų tyrėjai dirba ne tik atskirai, bet ir bendradarbiauja su medicinos bendruomene, siekdami sukurti įrodymus, kuriais būtų galima nustatyti, ar sprendimai potencialiai galėtų padėti pacientams. Kai mūsų tiriamas gydymo būdas būna taikomas klinikinių bandymų metu, tuomet mūsų mokslininkai diegia mechaniškai apdorojamas technologijas, pasitelkdami dirbtinį intelektą, kad būtų galima išanalizuoti daugybę duomenų, gautų bandymų metu, ir kad tai padėtų mums suprasti žmogaus biologijos pagrindus ir sąsajas su ligų modifikavimu.


Realaus gyvenimo duomenys

Stebėjimo ir realaus gyvenimo tyrimų centras (CORE) yra skirtas mokslui suprasti: koks mūsų vaistų indėlis realiame gyvenime ir kaip mūsų vaistai funkcionuoja pasaulyje.

Mes manome, kad realaus gyvenimo duomenys, gauti atliekant kasdienę klinikinę veiklą, yra svarbus priedas prie griežtos mūsų klinikinių bandymų programos. Tai leidžia mums pasinaudoti įžvalgomis iš realaus gyvenimo klinikinės veiklos ir panaudoti jas tyrimų laboratorijose, kad būtų galima geriau suprasti jau sukurtus vaistus ir suteikti žinių kuriant ateities gydymo atradimus ir vykdyti jų plėtrą.