Privatumas

UAB „Merck Sharp & Dohme“ (toliau – MSD) tvarko asmens duomenis pagal šį Privatumo pranešimą laikydamasi taikytinų teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – BDAR) ir kitus taikytinus nacionalinius duomenų apsaugą Lietuvoje reglamentuojančius teisės aktus (toliau – Duomenų apsaugos teisės aktai).

Šiame pranešime paaiškiname, kaip tvarkome asmens duomenis, susijusius su:

 • svetainėmis, kuriose informuojama apie ligas, gydymo sritis ir MSD;
 • klientų klausimais;
 • įdarbinimo procesais;
 • mūsų svetainėse naudojamais slapukais.

Kokios yra jūsų teisės ir pasirinkimo galimybės?

Esame teisiškai įpareigoti užtikrinti, kad jūsų informacija būtų tiksli ir atnaujinta. Maloniai Jūsų prašome padėti mums įvykdyti šį įsipareigojimą ir užtikrinti, kad informuosite mus apie bet kokius jūsų informacijos pakeitimus, užpildydami formą https://www.msdprivacy.com/lt/lt/ arba susisiekdami el. pašto adresu dpo.lithuania@merck.com, ir (arba) pakeisdami savo parinktis.

Bet kada galite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis:

 • teisė susipažinti ir ištaisyti: turite teisę prašyti prieigos prie su jumis susijusių duomenų, pavyzdžiui, teisę žinoti, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, kokius duomenis ir kokiu tikslu juos tvarkome. Taip pat turite teisę prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis, kurie yra netikslūs ar neišsamūs.
 • teisė nesutikti: turite teisę nesutikti su atitinkamu savo asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pvz., jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais arba, jei Jūsų duomenų tvarkymą kitaip grindžiame teisiniais interesais.
 • teisė reikalauti ištrinti: taip pat galite prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei jų tvarkymas yra neteisėtas, arba jei asmens duomenys turi būti ištrinti, kad galėtume įvykdyti teisinį reikalavimą.
 • teisė į duomenų perkeliamumą: jei jūsų asmens duomenys, kuriuos jūs patys pateikėte, yra tvarkomi automatiškai gavus jūsų sutikimą arba jums sudarius sutartį su MSD, galite prašyti, kad tokius duomenis jums pateiktume susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Taip pat galite prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai įmanoma techniškai.
 • teisė atšaukti sutikimą: tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo.
 • teisė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus: mes taip pat suteikiame Jums galimybę atsisakyti gauti mūsų rinkodaros pranešimus, kuriais siunčiame savo rinkodaros medžiagą. Savo atsisakymą taip pat galite bet kada pareikšti susisiekę su mumis.

Atkreipiame dėmesį, kad gali būti situacijų, kai dėl konfidencialumo ir kitų įsipareigojimų pagal taikytinus teisės aktus mums gali būti uždrausta atskleisti ar ištrinti jūsų asmens duomenis arba kitaip jums leisti pasinaudoti savo teisėmis. Išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžiama pagal BDAR ar Duomenų apsaugos teisės aktus, galime nesuteikti teisės rinktis, jei dėl konkretaus prašymo pasinaudoti pasirinkimo teise mūsų įmonė negalės: 1) įgyvendinti įsipareigojimus laikytis teisės aktų ar etikos normų, įskaitant atvejus, kai mes privalome atskleisti asmeninę informaciją tenkindami teisėtus valdžios institucijų prašymus, įskaitant prašymus dėl nacionalinio saugumo arba teisėsaugos reikalavimų įvykdymo; 2) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus; ir 3) vykdyti sutartis, valdyti santykius ar užsiimti kita leistina verslo veikla, kuri atitinka skaidrumo ir tikslo apribojimo principus ir buvo pradėta vykdyti remiantis informacija apie atitinkamus žmones. Atsižvelgdami į BDAR nustatytus atsakymų į jūsų prašymus pateikimo terminus, sprendimą atmesti prašymą pasinaudoti pasirinkimo teise įforminsime ir jus apie jį informuosime per penkiolika darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo remiantis šiuo Pranešimu dienos.

Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, ar norite apie tai gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis bet kuriuo metu.

Jei norite pareikšti pretenziją savo šalies priežiūros institucijai dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, galite tai padaryti susisiekę su vietine duomenų apsaugos institucija („vietinė“ – tai institucija, kuri veikia teritorijoje, kurioje gyvenate ar dirbate, arba kurioje tariamai įvyko duomenų pažeidimas). Lietuvoje tokia institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija: https://vdai.lrv.lt. ).

Kokie duomenys ir kokiais tikslais yra renkami šioje interneto svetainėje?

Norime turėti galimybę palaikyti ryšį su jumis ir papasakoti apie dalykus, kurie gali būti jums svarbūs. Įvairiose MSD svetainėse galima užsiprenumeruoti naujienlaiškius, gauti prekių ženklai pažymėtą ir nepažymėtą medžiagą bei kreiptis dėl darbo.

MSD renka duomenis šiais kanalais ir šiais tikslais:

 • informavimas apie ligas, gydymo sritis ir įmonių svetaines: kai prenumeruojate el. paštu siunčiamus pranešimus ar registruojatės į mūsų organizuojamą seminarą ar šviečiamojo pobūdžio renginį, pateikiate informaciją, kurią naudojame i) renginio organizavimo (teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti renginio kokybę ir palaikyti ryšius su įvairiomis suinteresuotomis šalimis), taip pat ii) kitais rinkodaros pranešimų siuntimo (mūsų teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas) tikslais. Šiais tikslais naudosime jūsų asmens duomenis tol, kol pranešite mums, kad nebenorite iš mūsų gauti jokios informacijos. Tą galite padaryti bet kuriame mūsų pranešime paspaudę mygtuką „atsisakyti“ arba susisiekę su mumis el. pašto adresu dpo.lithuania@merck.com.
 • klientų klausimų sprendimas: renkame tokią informaciją kaip jūsų kontaktiniai duomenys (pvz., jūsų vardas, pavardė, darbdavio pavadinimas, pareigų pavadinimas, specializacijos sritis, telefono numeriai, pašto adresas, el. pašto adresas) ir tvarkome tokią informaciją remdamiesi mūsų teisėtu interesu teikti jums paslaugas, taip pat įgyvendinti MSD valdymo ar veiklos procesus. Galime rinkti informaciją apie jus (pvz., banko sąskaitos duomenis, keliavimo pasirinkimus, jei teikiate paslaugą mūsų vardu (pvz., sakote kalbas, konsultuojate ar atliekate klinikinius tyrimus), kad galėtume įvykdyti su jumis sudarytą sutartį (teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas). Renkame ir tvarkome informaciją apie jus, kai mus informuojate apie nepageidaujamą įvykį atsižvelgdami į mūsų poreikį įgyvendinti teisinį įsipareigojimą (teisinis pagrindas yra mūsų įsipareigojimas laikytis įstatymų nuostatų). Galiausiai, sveikatos priežiūros specialistų atveju, MSD renka ir tvarko jūsų asmeninę informaciją, dažniausiai jūsų el. pašto adresą, jei pateikėte sutikimą gauti rinkodaros veiklą vykdančių darbuotojų siunčiamus el. laiškus (teisinis pagrindas yra jūsų laisva valia duotas sutikimas, prašymas dalyvauti transliavime saitynu arba priimtas kvietimas į tarptautinį kongresą (teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas).
 • Įdarbinimo procesai: su darbo skelbimais susiję duomenys, kuriuos pateikiate mūsų portale, adresu https://jobs.msd.com/nordics, paprastu paštu arba el. paštu, įrašomi atskirai į mūsų Talentų įdarbinimo sistemą ir tvarkomi remiantis jūsų duotu sutikimu.
 • slapukai: naudodami slapukus galime pagerinti jūsų patirtį naudojantis mūsų svetainėmis ir rasti reikiamą informaciją. Slapukai atlieka daugybę funkcijų. Jie gali padėti prisiminti jūsų naudotojo vardą ir parinktis, analizuoti, kaip gerai veikia mūsų svetainės, ir suteikia mums galimybę rekomenduoti, mūsų manymu, jums aktualiausią turinį. Dauguma slapukų nenustato jūsų tapatybės, jie atpažįsta jūsų įrenginio žiniatinklio naršyklę, tačiau, kaip aprašyta toliau, tam tikri slapukai gali būti susieti su kita asmenine informacija, kurią renkame iš jūsų ar apie jus.

Naudojame sesijos slapukus – laikinus slapukus, kurie ištrinami iš jūsų įrenginio atminties, kai uždarote interneto naršyklę arba išjungiate kompiuterį, ir nuolatinius slapukus, kurie saugomi jūsų įrenginyje iki jų galiojimo pabaigos, nebent juos ištrinsite iki to laiko.

Naudodamos sesijos slapukus mūsų interneto svetainės gali įsiminti jūsų apsilankymo mūsų svetainėse metu nustatytas parinktis, pvz., ar identifikavote save kaip sveikatos priežiūros specialistą ar kaip tam tikros šalies gyventoją. Tokie slapukai išlieka tol, kol neuždarote savo interneto naršyklės. Privalomieji slapukai, kurie būtini užtikrinti svetainės funkcionalumą, gali būti naudojami be jūsų sutikimo. Jeigu tokie slapukai renka asmens duomenis, juos tvarkome atsižvelgdami į savo teisėtą interesą užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą.

Naudodami tam tikros rūšies nuolatinius slapukus, kuriuos vadiname analitiniais slapukais, galime sužinoti, ar jūsų įrenginio interneto naršyklė buvo naudojama anksčiau lankantis mūsų svetainėse, taip pat kokiuose mūsų svetainių puslapiuose lankėtės. Jei vienoje iš mūsų svetainių įregistruosite savo paskyrą, naudodamos nuolatinius slapukus, kuriuos mes vadiname registracijos slapukais, mūsų svetainės galės jus asmeniškai prisiminti, kai ateityje lankysitės mūsų tinklalapiuose. Jei esate prisijungę prie mūsų svetainių, galime sujungti registracijos ir analitinių slapukų surinktą informaciją apie jus, kad nustatytume, kuriuose mūsų svetainių puslapiuose lankėtės. Analitinius slapukus naudojame tik gavę jūsų sutikimą.

Visi tokiems slapukams atskleisti duomenys bus nedelsiant ištrinti, nebent mes turime pagrindą ir teisę naudoti duomenis pagal BDAR ir Duomenų apsaugos teisės aktus. Jūsų pateikti asmens duomenys bus naudojami tik šios svetainės atitinkamoje dalyje nurodytais tikslais.

Kaip valdyti slapukus?

Jums įėjus į mūsų svetainę, atsidarys slapukų skydelis, kuriame galėsite priimti, atmesti ar tvarkyti slapukus jūsų galutiniame įrenginyje. Taip pat naudodamiesi naršyklės nustatymų sritimi galite pasirinkti, ar suteikti leidimą įdiegti slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus pateikta slapukų skydelyje.

Kokios rūšies ir kokiais tikslais MSD renka kitus asmens duomenis?

Renkame informaciją, kurią mums pateikė mūsų klientai ar kuri buvo pateikta jų vardu, arba kurią parengėme teikdami paslaugas savo suinteresuotosioms šalims. Mes taip pat naudojame asmens duomenis, surinktus pranešant nepageidaujamą įvykį, vykdant įstatymų nustatytas su farmakologiniu budrumu susijusias pareigas.

Surinkti asmens duomenys yra susiję su tapatybe, kontaktiniais duomenimis ir su konkrečiu klausimu susijusia bendra informacija, kurią teikia mūsų klientai, jų atstovai ar jų kitos šalys.

Mūsų veiklai būtinus jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus.

Kai kuriais atvejais jūsų asmens duomenys bus papildomi iš kitų šaltinių gauta informacija, įskaitant paieškų per viešai prieinamas paieškos sistemas ir socialinę žiniasklaidą surinktą informaciją.

Kaip duomenys yra tvarkomi?

MSD asmens duomenis tvarkys tik tais tikslais, kuriems jie buvo surinkti ir kurie nurodyti anksčiau. Asmens duomenis galės naudoti tik įgalioti tam tikras pareigas einantys darbuotojai, kurie turi tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų atlikti savo darbą. Asmens duomenys nėra tvarkomi ilgiau nei jų reikia konkrečiam tikslui pasiekti – bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 6 mėnesius po darbo santykių pabaigos, ne ilgiau kaip 10 metų po sutartinių santykių pabaigos ir ne ilgiau kaip 3 mėnesius po pranešimo apie įvykį. Informacija apie slapukų surinktų duomenų saugojimą pateikta slapukų skydelyje. Laikomės visų įstatymais nustatytų pareigų saugoti duomenis ir vidaus politikos dėl saugojimo laikotarpio.

MSD imasi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų, jog jūsų asmens duomenys yra saugūs ir kad prieiga prie asmens duomenų yra suteikiama tik įgaliotiems asmenims. Taip pat laikomės saugaus asmens duomenų tvarkymo vidaus politikos.

Ar duomenys yra perduodami arba atskleidžiami trečiosioms šalims?

Mes neatskleidžiama asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent tą privalome padaryti pagal Duomenų apsaugos teisės aktus ar teikdami paslaugas savo suinteresuotosioms šalims.

Tačiau jūsų asmens duomenis gali perduoti ir tvarkyti MSD paslaugas teikiančios trečiosios šalys (duomenų tvarkytojai), kad tokios įmonės galėtų teikti MSD prašomas paslaugas. Tokios paslaugos gali būti apskaitos, administravimo paslaugos ir su IT susijusios tokios paslaugos kaip IT administravimas ir duomenų priegloba.

Šioms įmonėms bus teikiami tik tokie asmens duomenys, kurie būtini pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti. Visos paslaugas teikiančios trečiosios šalys turi laikytis mūsų nurodymų ir taikomų rašytinių duomenų tvarkytojo susitarimų bei visų kitų MSD ir paslaugas teikiančių trečiųjų šalių sudarytų susitarimų. Jos taip pat turi įdiegti tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Prireikus, duomenis galime perduoti savo profesionaliems konsultantams (patarėjams teisiniais, apskaitos ir kitais klausimais, kurie laikosi konfidencialumo įsipareigojimo), potencialiam (-iems) verslą įsigyjančiam (-tiems) ir perimančiam (-tiems) subjektui (-ams), teisėsaugos ir duomenų apsaugos institucijoms.

Kur tvarkomi jūsų duomenys?

Duomenis tvarkomi ES / EEE teritorijoje esančiuose serveriuose. Taip pat asmens duomenis tvarkome Jungtinėse Amerikos Valstijose, todėl turime perduoti jūsų informaciją už ES / EEE teritorijos ribų. Informacijos apsaugos lygis už ES / EEE teritorijos ribų gali būti žemesnis nei siūlomas EEE teritorijoje. Tokiu atveju mes imsimės tinkamų pagal BDAR numatytų priemonių, kad užtikrintume jūsų asmeninės informacijos apsaugą ir saugumą.

MSD laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos privatumo skydo sistemos, kurą nustato JAV komercijos departamentas dėl asmeninės informacijos Europoje rinkimu, naudojimu ir saugojimu. MSD patvirtino JAV prekybos departamentui, kad laikosi „privatumo skydo“ principų. Be to, MSD laikosi Europos Sąjungoje patvirtintų Įmonėms privalomų taisyklių.

Kur kreiptis

MSD yra asmens duomenų valdytoja pirmiau nurodytais tikslais. Mūsų biurų kontaktinę informaciją rasite adresu www.msd.lt.

Jei turite klausimų dėl MSD vykdomo asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos komandą el. pašto adresu: msd_privacy_office@msd.com