Naudojimosi interneto svetaine sąlygos

Šios naudojimosi interneto svetaine sąlygos atnaujintos 2020 m. rugpjūčio 3 dieną.

Šios interneto svetainės valdytoja yra bendrovės „Merck & Co., Inc.“, Kenilvertas, Naujasis Džersis, JAV, dukterinė įmonė „Merck Sharp & Dohme Corp.“. Ši interneto svetainė yra skirta fiziniams asmenims, kurie nėra JAV, jos teritorijų ir Kanados gyventojai ir kuriems yra 18 ir daugiau metų.

Naudodamasi(s) šia interneto svetaine sutinkate, kad šiame puslapyje pateiktos naudojimosi interneto svetaine sąlygos (toliau – Naudojimosi sąlygos) Jums yra privalomos ir Jūs įsipareigojate jų laikytis. MSD pasilieka teisę prireikus bet kada pakeisti Naudojimosi sąlygas, informaciją apie tokius pakeitimus, įskaitant ir jų įsigaliojimo datą, paskelbdama šiame puslapyje. Šį puslapį bet kada galite atsidaryti paspaudę Naudojimosi sąlygų nuorodą, kuri pateikiama bet kurio šios interneto svetainės puslapio apačioje.

Jokia šioje interneto svetainėje pateikiama informacija neturėtų būti suprantama kaip konsultacija ar rekomendacija priimti kokį nors sprendimą ar atlikti kokį nors veiksmą, susijusį su Jūsų ar kitų asmenų sveikata. Jei esate pacientas, visais Jums kilusiais klausimais dėl sveikatos ar prieš priimdami bet kokius sprendimus dėl gydymo turėtumėte pasikonsultuoti su gydytoju ar kitu kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jei esate gydytojas ar kitas kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas, sprendimus dėl gydymo turėtumėte priimti remdamiesi ne šios interneto svetainės turiniu, o savo profesiniu vertinimu, kuriuo turėtumėte vadovautis vertindami šioje interneto svetainėje pateiktą informaciją.

Nors MSD dėjo visas reikalingas pastangas tam, kad šioje interneto svetainėje pateikta informacija būtų tiksli, išsami ir aktuali, MSD aiškiai atsisako suteikti bet kokią garantiją ar patvirtinti, kad interneto svetainėje pateikta informacija yra tiksli, išsami ar aktuali. ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKTA INFORMACIJA PATEIKIAMA „TOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO NAUDOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI AR GARANTIJAS, KAD NĖRA PADARYTA JOKIŲ PAŽEIDIMŲ.

MSD gali rinkti Jūsų asmens duomenis Jums registruojantis šioje interneto svetainėje ar kitais būdais. Išsamesnė informacija apie tai, kaip saugome Jūsų asmens duomenis, yra pateikta MSD Bendrojoje interneto svetainės privatumo politikoje, o informacija apie mūsų interneto svetainėse, interneto programose ir teikiant kitas paslaugas internetu naudojamus slapukus ir panašias technologijas ir kaip galite valdyti slapukus savo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, galite rasti MSD Bendrojoje naršymo interneto svetainėse stebėsenos politikoje. Jūs atsakote už visų savo asmens duomenų, kuriuos pateiksite MSD šioje interneto svetainėje, tikslumą.

Išskyrus informaciją, kuriai yra taikoma mūsų privatumo politika, bet kuris pranešimas ar medžiaga, kurią išsiųsite į interneto svetainę ar per interneto svetainę, įskaitant duomenis, komentarus, klausimus, pasiūlymus, idėjas, koncepcijas, praktinę patirtį, metodus ir pan., taps MSD nuosavybe. MSD gali laisvai naudoti, atskleisti, atgaminti ar platinti tokius pranešimus ar medžiagą, nepriklausomai nuo jų rūšies.

Šioje interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių informacijos arba nuorodų į kitas interneto svetaines. Pranešimas apie tokio pobūdžio informaciją ar nuorodas pateikiamas visoje interneto svetainėje. MSD nekontroliuoja ir neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių pateiktos informacijos ar kitų interneto svetainių, į kurias pateikiame nuorodas, turinį.

Jums reikėtų daryti prielaidą, kad visi šioje interneto svetainėje esantys prekių ženklai, logotipai, dizainai, šūkiai ir firminio stiliaus elementai, nepriklausomai nuo to, ar jie pavaizduoti stambiu šriftu, pasviruoju šriftu, ar su prekės ženklo simboliu, ar be jo, yra MSD ar su ja susijusių įmonių nuosavybė arba yra naudojami pagal licenciją. Šioje svetainėje taip pat gali būti patentinės, nuosavybės teise priklausančios informacijos ar nuorodų į ją, technologijas, produktus, procesus ar kitas MSD ir (arba) kitoms šalims priklausančias nuosavybės teises. Jums nėra suteikiama jokia licencija ar teisė į tokius MSD ir (arba) kitų šalių prekių ženklus, patentus, komercines paslaptis, technologijas, produktus, procesus ir kitas nuosavybės teises.

Jūs negalite be MSD rašytinio leidimo nei visuomeniniais, nei komerciniais tikslais platinti, keisti, perduoti, pakartotinai naudoti, pakartotinai skelbti ar naudoti interneto svetainės turinio, įskaitant tekstą, vaizdus, garso ar vaizdo medžiagą. Jei nėra nurodyta kitaip, turėtumėte daryti prielaidą, kad visa šioje svetainėje pateikta vaizdinė ar žodinė informacija yra saugoma autorių teisių ir be MSD rašytinio leidimo negali būti naudojama, išskyrus Naudojimosi sąlygose arba interneto svetainės tekste nurodytus atvejus. MSD neteikia garantijų ir nepatvirtina, kad naudodami interneto svetainėje rodomą medžiagą nepažeisite trečiųjų šalių, kurios nepriklauso MSD arba nėra susijusios su MSD, teisių.

MSD kaip interaktyvių kompiuterinių paslaugų teikėja neturi būti laikoma bet kurio kito informacijos turinio teikėjo pateiktos informacijos leidėju ar pranešėju. Nors MSD kai kuriais atvejais gali stebėti ar peržiūrėti diskusijas, pokalbius, įrašus, perduotą informaciją, skelbimų lentas ir pan., MSD neprivalo to daryti ir neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kurio interneto puslapio ar paslaugų programos turinio, trečiosios šalies klaidos, įžeidimo, šmeižto, informacijos praleidimo, melagingos informacijos, nepadoraus, pornografinio, necenzūrinio turinio, pavojų keliančios informacijos ar netikslumų, esančių bet kokioje tokiuose puslapiuose skelbiamoje informacijoje ar paslaugų programose. Jums draudžiama skelbti ar siųsti bet kokią neteisėtą, grasinančio, įžeidžiančio, šmeižiančio, nepadoraus, skandalingo, provokuojančio, pornografinio ar necenzūrinio turinio medžiagą ar bet kokią kitą medžiagą, kuri galėtų būti laikoma nusikalstama veika arba skatintų atlikti nusikalstamus veiksmus, užtrauktų civilinę atsakomybę ar kitaip pažeistų kurį nors įstatymą.

Jums pažeidus Naudojimosi sąlygas MSD pasilieka teisę laikinai sustabdyti prieigą prie bet kurios šioje interneto svetainėje Jūsų sukurtos paskyros arba ją panaikinti.

Informacija apie bendrovę:

UAB „Merck Sharp & Dohme“
Juridinio asmens kodas 111834114; įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre
PVM mokėtojo kodas: LT118341113
Adresas: Kęstučio g. 59/27, 08124 Vilnius
Telefonas: +370 5 278 0247
El. pašto adresas: msd_lietuva@merck.com

Priežiūros institucija: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba