Hero Image

Mūsų vadovų komanda

Mūsų misijai gelbėti gyvybes ir gerinti gyvenimo kokybę visame pasaulyje vadovauja mūsų vadovai.

Atradimų dvasia gimsta mūsų vertybėse

Sklandus kolektyvinis bendrovės valdymas būtinas pacientų gerovei ir ilgalaikei verslo sėkmei užtikrinti. Esame pasiryžę laikytis tokios valdymo politikos ir praktikos, kuri pasitarnautų mūsų bendrovės ir jos akcininkų interesams. Dėl to skiriame daug laiko ir išteklių, siekdami užtikrinti, kad:

Mūsų politikoje atsispindėtų vertybės ir veiklos tikslai;

Turėtume efektyviai veikiančią kolektyvinio valdymo sistemą;

Veiktume atvirai, sąžiningai ir skaidriai.

Vykdomasis komitetas

Mūsų vykdomasis komitetas valdo strateginę bendrovės veiklos kryptį. Vadovai, atstovaujantys visoms veiklos sritims, padeda siekti ilgalaikės sėkmės.

Direktorių taryba

Mūsų direktorių taryba atstovauja bendrovės veiklos sėkmingumui, reikalingam požiūriui, įgūdžiams ir meistriškumo sritims užtikrinti. Taryba stengiasi efektyviai valdyti verslą ir pagrindinius bendrovės rizikos veiksnius.