Hero Image

Kolektyvinė atsakomybė

Pagalba pasaulio žmonėms ir bendruomenėms yra mūsų ilgalaikės sėkmės pagrindas.

Spustelkite toliau pateikiamą nuorodą, kad geriau susipažintumėte su mūsų kolektyvinės atsakomybės ataskaita.

 

 

Mes bėgame link didžiausių pasaulio sveikatos problemų, o ne nuo jų

Plėtojame sprendimus, kaip suvaldyti labiausiai varginančias pasaulio ligas, rūpinamės mūsų sukurtų vaistų ir vakcinų tiekimu tiems, kam jų reikia labiausiai, teikiame pagalbą sveikatos sistemoms.

Mūsų požiūris

Atsakingu darbu prisidedame prie tvarios visuomenės kūrimo.

Naujoviškų vaistų ir vakcinų prieinamumas

Daugelyje pasaulio vietų atsiranda kliūčių kokybiškai sveikatos priežiūrai ir vaistų prieinamumui užtikrinti. Privalome padėti užtikrinti mūsų produktų prieinamumą ir įperkamumą tiems, kam jų reikia labiausiai.

Tyrimai ir mokslas gyvybėms gelbėti ir gyvenimui gerinti

Vykdome ilgalaikes investicijas į tyrimų ir plėtros sritis, kuriose galime nuveikti daugiausia.

Infekcinių ligų tyrimai ir vakcinų kūrimas

Esame pasiryžę palengvinti infekcinių ligų sukeltą naštą visuomenės sveikatai.

Darbas su partneriais

Per partnerystę, investicijas ir nesibaigiančius išradimus siekiame nugalėti kliūtis, trukdančias užtikrinti sveikesnę žmonių ateitį.

Mūsų vertingiausi ištekliai

Pastelkiant į pagalbą savo darbuotojų žinias ir įžvalgas, stengiamės strategiškai žiūrėti į darbuotojų įtraukimo procesą: investuojame į jų tobulinimąsi ir rūpinamės jų fizine, emocine bei finansine gerove.

Mokymasis ir tobulinimasis

Esame kūrėjai, todėl vadovaudamiesi įmonės kultūra, investuojame į darbuotojų mokymąsi ir tobulinimąsi.

Holistinis požiūris į rūpinimąsi darbuotojų gerove

Darbuotojai geriausiai dirba tik tada, kai visose gyvenimo srityse jaučiasi puikiai.

Įvairovė ir įtraukimas

Darbuotojų įvairovė yra dinaminė visos mūsų veiklos varomoji jėga.

Sveika planeta būtina mūsų verslo tvarumui užtikrinti

Būdami tarptautine bendrove suvokiame, kad mūsų veiksmai tiesiogiai veikia mūsų planetą.

Veiklos efektyvumo siekimas

Energijos taupymas, vandens sąnaudų mažinimas, efektyvus žaliavų panaudojimas ir atsakingas atliekų tvarkymas.

Aplinkosaugos planas

Kuriame tvarumo strategijas poveikiui aplinkai sumažinti.

Poveikio aplinkai mažinimas

Vienijamės su tiekėjais ir klientais, kad perprastume ir sumažintume mūsų veiklos įtaką gyvybės ciklui.

Etiškas ir sąžiningas darbas bei pagarba žmonių teisėms

Mūsų darbe būtina palaikyti tvirtus, pasitikėjimu pagrįstus tarpusavio santykius. Todėl turime klausytis akcininkų ir atvirai kalbėti apie priimamus sprendimus bei jų pasekmes.

Mūsų vertybės ir standartai

Vadovaujamės elgesio kodeksu, kuris padeda mums išsaugoti patikimos bendrovės reputaciją.

Žmogaus teisės

Savo darbe ir tiekimo grandinėje siekiame nustatyti ir išnaikinti piktnaudžiavimo darbo ir žmogaus teisėmis atvejus.

Etiška pardavimų ir rinkodaros praktika

Visose savo įmonėse griežtai laikomės pardavimų ir rinkodaros etikos principų.

Mūsų įtaka skaičiais

100%

mūsų produktų ir kanalų yra nukreipti į 20-ies sunkiausių ligų gydymą

43%

vadovaujančių postų bendrovėje užima moterys

25,4%

elektros energijos perkama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Siekiame, kad iki 2040 m. šis rodiklis siektų 100 %

2,4 mlrd. JAV dolerių

išleidžiama mažumų, moterų, veteranų, LGBT atstovų ir neįgaliųjų valdomiems partneriams

Filantropija – svarbus mūsų bendrovės kolektyvinės atsakomybės elementas

Siekiame rasti tvarius sprendimus pagrindinėms pasaulio sveikatos problemoms spręsti ir bendruomenėms, kuriose gyvena ir dirba mūsų darbuotojai, stiprinti.